[1]
Amrullah, M.F.N., Wan Mohamad, W.M.R. and Md Yunus, M. 2018. Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pengajaran Karangan UPSR oleh Guru Bahasa Melayu: Satu Kajian Kes. Sains Humanika. 10, 3-2 (Oct. 2018). DOI:https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-2.1485.