[1]
Mohd Noramin Chang, N.N. and Daud, K. 2018. Amalan Penyeliaan Klinikal Mempengaruhi Tahap Keberkesanan Pengajaran Guru Di Daerah Kuala Kangsar. Sains Humanika. 10, 3-2 (Oct. 2018). DOI:https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-2.1491.