[1]
Abd Ghani, N.A. and Mohamad Ashari, Z. 2018. Satu Kajian Tentang Kawalan Diri, Gangguan Belajar-Masa Lapang dan Kesejahteraan Pelajar. Sains Humanika. 10, 3-2 (Oct. 2018). DOI:https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-2.1493.