[1]
Mohd Nawi, M.Z. and Hashim, A. 2020. The Level of Readiness of Islamic Education Teachers in Kelantan Islamic Foundation Secondary School Toward Multimedia Platform in Teaching / Tahap Kesediaan Guru Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Yayasan Islam Kelantan Terhadap Multimedia Dalam Pengajaran. Sains Humanika. 13, 1 (Dec. 2020). DOI:https://doi.org/10.11113/sh.v13n1.1678.