[1]
Mat Tajudin, N.A. et al. 2021. Analysis On The Level Of Knowledge Among Perak Civil Servants On The Items Of Payable Income Zakah Calculation/ Analisis Tahap Pengetahuan Penjawat Awam di Perak Terhadap Item Item dalam Pengiraan Jumlah Pendapatan Berzakat. Sains Humanika. 13, 2 (Apr. 2021). DOI:https://doi.org/10.11113/sh.v13n2.1760.