[1]
Rodin Ahmad, R., Hassan, Z. and A Wahab, N.H. 2022. The Ease of Use of Google Classroom Technology Among Secondary School Teachers in Malaysia/ Kemudahan Penggunaan Teknologi Google Bilik Darjah Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Malaysia. Sains Humanika. 14, 2 (May 2022), 69–77. DOI:https://doi.org/10.11113/sh.v14n2.1936.