(1)
Ismail, N.; Zainuddin, Z. A.; Ibrahim, H. Komitmen Terhadap Keselamatan Aktiviti Luar Dan Berisiko Dalam Pendidikan. SH 2018, 10.