(1)
Mohd Noramin Chang, N. N.; Daud, K. Amalan Penyeliaan Klinikal Mempengaruhi Tahap Keberkesanan Pengajaran Guru Di Daerah Kuala Kangsar. SH 2018, 10.