(1)
Ngadiman, A. A.; Mohamad Ashari, Z. Sikap Terhadap Gajet Teknologi Dan Kesannya Kepada Sosio-Emosi Pelajar: Kajian Meta-Analisis. SH 2018, 10.