(1)
Abd Ghani, N. A.; Mohamad Ashari, Z. Satu Kajian Tentang Kawalan Diri, Gangguan Belajar-Masa Lapang Dan Kesejahteraan Pelajar. SH 2018, 10.