(1)
Awang, A. B.; Mahmad Robbi, A. A. Health Science: Medical Treatment In Prophet’s Behaviour Context / Sains Kesihatan: Perubatan Dalam Konteks Tasarrufat Nabawiyyah. SH 2020, 12.