(1)
Wan Nawang, W. M. Z.; Mamat, I. The Influence of Predictor Factors on Entrepreneurship Career Inclination: Benefit of Entrepreneurship Career As a Mediator/ Pengaruh Faktor Peramal Terhadap Kecenderungan Kerjaya Keusahawanan: Kebaikan Pekerjaan Keusahawanan Sebagai Pengantara. SH 2020, 12.