(1)
Mohd Nawi, M. Z.; Hashim, A. The Level of Readiness of Islamic Education Teachers in Kelantan Islamic Foundation Secondary School Toward Multimedia Platform in Teaching Tahap Kesediaan Guru Pendidikan Islam Di Sekolah Menengah Yayasan Islam Kelantan Terhadap Multimedia Dalam Pengajaran. SH 2020, 13.