(1)
Ramli, M. H.; Rosman, A. S.; Ajmain@Jima’ain, M. T. The Operation of the Halal Assurance System in the Broilers Farming Sector: A Preliminary Study/ Pengoperasian Sistem Pengurusan Jaminan Halal Di Sektor Penternakan Ayam Pedaging: Satu Kajian Awal. SH 2020, 12.