(1)
Mat Tajudin, N. A. .; Muhammad, F.; Abdul Razak, A. .; Mohd Hussin, M. Y. .; Mohamed Shaarani, A. Z. .; Awang, S. A. . Analysis On The Level Of Knowledge Among Perak Civil Servants On The Items Of Payable Income Zakah Calculation Analisis Tahap Pengetahuan Penjawat Awam Di Perak Terhadap Item Item Dalam Pengiraan Jumlah Pendapatan Berzakat. SH 2021, 13.