(1)
Khamis, N.; Phang, F. A. . The Influence of Stream Selection With the Interest, Attitude and Perception of Form Three Students on Physics Subjects/ Pengaruh Pemilihan Aliran Dengan Minat, Sikap Dan Persepsi Pelajar Tingkatan Tiga Terhadap Mata Pelajaran Fizik. SH 2021, 13.