(1)
Wan Nawang, W. M. Z. .; Wan Mohamad, W. I. A.; Mamat, I. . Confirmatory Factor Analysis of Determinants of Entrepreneurship Career Inclination Among Entrepreneurship Club Members in Secondary School/ Analisis Faktor Pengesahan Bagi Peramal Kecenderungan Kerjaya Keusahawanan Dalam Kalangan Ahli Kelab Keusahawanan Sekolah Menengah. SH 2021, 13.