Ismail, N., Zainuddin, Z. A., & Ibrahim, H. (2018). Komitmen Terhadap Keselamatan Aktiviti Luar Dan Berisiko dalam Pendidikan. Sains Humanika, 10(3-2). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-2.1488