Mohd Noramin Chang, N. N., & Daud, K. (2018). Amalan Penyeliaan Klinikal Mempengaruhi Tahap Keberkesanan Pengajaran Guru Di Daerah Kuala Kangsar. Sains Humanika, 10(3-2). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-2.1491