Mat Tajudin, N. A. ., Muhammad, F., Abdul Razak, A. ., Mohd Hussin, M. Y. ., Mohamed Shaarani, A. Z. ., & Awang, S. A. . (2021). Analysis On The Level Of Knowledge Among Perak Civil Servants On The Items Of Payable Income Zakah Calculation/ Analisis Tahap Pengetahuan Penjawat Awam di Perak Terhadap Item Item dalam Pengiraan Jumlah Pendapatan Berzakat. Sains Humanika, 13(2). https://doi.org/10.11113/sh.v13n2.1760