Abdul Rahman, T. F., & Mat Nayan, N. (2022). Evaluation on Malaysian Mental Health During Movement Control Order/ Penilaian Tahap Kesihatan Mental Rakyat Malaysia Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Sains Humanika, 14(2), 59–68. https://doi.org/10.11113/sh.v14n2.1879