SHAIFUL BAHARUM, A.; SAMAH, R.; ABDUL RAHMAN, A. Kesalahan Ortografi dan Implikasinya dalam Penulisan Esei Berpandu dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam Bukan Penutur Arab: Satu Kajian di Universiti Sains Islam Malaysia. Sains Humanika, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 1–12, 2022. Disponível em: https://sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/article/view/1479. Acesso em: 21 may. 2022.