RODIN AHMAD, R.; HASSAN, Z.; A WAHAB, N. H. The Ease of Use of Google Classroom Technology Among Secondary School Teachers in Malaysia/ Kemudahan Penggunaan Teknologi Google Bilik Darjah Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Malaysia. Sains Humanika, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 69–77, 2022. DOI: 10.11113/sh.v14n2.1936. Disponível em: https://sainshumanika.utm.my/index.php/sainshumanika/article/view/1936. Acesso em: 28 may. 2023.