Abdullah, Nor Adibah, Nur E’zzatul Hamizah Mukhtar, and Nurzarina Amran. 2020. “Students’ Perceptions towards Mathematical Softwares Based Learning / Persepsi Pelajar Terhadap Pembelajaran Berasaskan Perisian Matematik”. Sains Humanika 12 (3). https://doi.org/10.11113/sh.v12n3.1085.