Mohd Noor, Muhammad Sabiq, and Megat Aman Zahiri Megat Zakaria. 2018. “Tinjauan Motivasi, Sikap Dan Peningkatan Prestasi Murid Sekolah Rendah Melalui Penggunaan Halaman Celik Akal (VLE)”. Sains Humanika 10 (3-2). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-2.1482.