Amrullah, Muhammad Faez Nurazman, Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad, and Melor Md Yunus. 2018. “Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Pengajaran Karangan UPSR Oleh Guru Bahasa Melayu: Satu Kajian Kes”. Sains Humanika 10 (3-2). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-2.1485.