Muhamad, Nurfazliah, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Shaharudin Md. Salleh, and Jamalludin Harun. 2018. “Penggunaan Permainan Digital Dalam Pembelajaran Bilik Darjah Bagi Meningkatkan Kreativiti Dalam Penyelesaian Masalah Matematik”. Sains Humanika 10 (3-2). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-2.1486.