Ismail, Noorasikin, Zainal Abidin Zainuddin, and Halijah Ibrahim. 2018. “Komitmen Terhadap Keselamatan Aktiviti Luar Dan Berisiko Dalam Pendidikan”. Sains Humanika 10 (3-2). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-2.1488.