Mohd Noramin Chang, Nur Nazurah, and Khadijah Daud. 2018. “Amalan Penyeliaan Klinikal Mempengaruhi Tahap Keberkesanan Pengajaran Guru Di Daerah Kuala Kangsar”. Sains Humanika 10 (3-2). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-2.1491.