Abd Ghani, Nur Asiah, and Zakiah Mohamad Ashari. 2018. “Satu Kajian Tentang Kawalan Diri, Gangguan Belajar-Masa Lapang Dan Kesejahteraan Pelajar”. Sains Humanika 10 (3-2). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-2.1493.