Muhamad, Norhisham. 2018. “Pengaruh Ansyitah (Aktiviti) Terhadap Pembentukan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)”. Sains Humanika 10 (3-4). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1532.