Noor, Zanariah. 2018. “Status Dan Hak Anak Tak Sah Islam Dalam Undang-Undang Di Malaysia”. Sains Humanika 10 (3-4). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1539.