Ramli, Mohd Hasli, Arieff Salleh Rosman, and Muhammad Talhah Ajmain@Jima’ain. 2020. “The Operation of the Halal Assurance System in the Broilers Farming Sector: A Preliminary Study/ Pengoperasian Sistem Pengurusan Jaminan Halal Di Sektor Penternakan Ayam Pedaging: Satu Kajian Awal”. Sains Humanika 12 (3). https://doi.org/10.11113/sh.v12n3.1718.