Khamis, Noorzana, and Fatin Aliah Phang. 2021. “The Influence of Stream Selection With the Interest, Attitude and Perception of Form Three Students on Physics Subjects/ Pengaruh Pemilihan Aliran Dengan Minat, Sikap Dan Persepsi Pelajar Tingkatan Tiga Terhadap Mata Pelajaran Fizik”. Sains Humanika 13 (3). https://doi.org/10.11113/sh.v13n3.1813.