Wan Nawang, Wan Mohd Zaifurin, Wan Izyani Adilah Wan Mohamad, and Ibrahim Mamat. 2021. “Confirmatory Factor Analysis of Determinants of Entrepreneurship Career Inclination Among Entrepreneurship Club Members in Secondary School/ Analisis Faktor Pengesahan Bagi Peramal Kecenderungan Kerjaya Keusahawanan Dalam Kalangan Ahli Kelab Keusahawanan Sekolah Menengah”. Sains Humanika 13 (3). https://doi.org/10.11113/sh.v13n3.1816.