Rodin Ahmad, Rozeman, Zainudin Hassan, and Nor Hidayah A Wahab. 2022. “The Ease of Use of Google Classroom Technology Among Secondary School Teachers in Malaysia/ Kemudahan Penggunaan Teknologi Google Bilik Darjah Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Malaysia”. Sains Humanika 14 (2):69-77. https://doi.org/10.11113/sh.v14n2.1936.