Amrullah, M. F. N., Wan Mohamad, W. M. R. and Md Yunus, M. (2018) “Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pengajaran Karangan UPSR oleh Guru Bahasa Melayu: Satu Kajian Kes”, Sains Humanika, 10(3-2). doi: 10.11113/sh.v10n3-2.1485.