Muhamad, N., Megat Zakaria, M. A. Z., Md. Salleh, S. and Harun, J. (2018) “Penggunaan Permainan Digital dalam Pembelajaran Bilik Darjah Bagi Meningkatkan Kreativiti Dalam Penyelesaian Masalah Matematik”, Sains Humanika, 10(3-2). doi: 10.11113/sh.v10n3-2.1486.