Ismail, N., Zainuddin, Z. A. and Ibrahim, H. (2018) “Komitmen Terhadap Keselamatan Aktiviti Luar Dan Berisiko dalam Pendidikan”, Sains Humanika, 10(3-2). doi: 10.11113/sh.v10n3-2.1488.