Mohd Noramin Chang, N. N. and Daud, K. (2018) “Amalan Penyeliaan Klinikal Mempengaruhi Tahap Keberkesanan Pengajaran Guru Di Daerah Kuala Kangsar”, Sains Humanika, 10(3-2). doi: 10.11113/sh.v10n3-2.1491.