Muhamad, N. (2018) “Pengaruh Ansyitah (Aktiviti) Terhadap Pembentukan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)”, Sains Humanika, 10(3-4). doi: 10.11113/sh.v10n3-4.1532.