Mat Tajudin, N. A. . (2021) “Analysis On The Level Of Knowledge Among Perak Civil Servants On The Items Of Payable Income Zakah Calculation/ Analisis Tahap Pengetahuan Penjawat Awam di Perak Terhadap Item Item dalam Pengiraan Jumlah Pendapatan Berzakat”, Sains Humanika, 13(2). doi: 10.11113/sh.v13n2.1760.