Abdul Rahman, T. F. and Mat Nayan, N. (2022) “Evaluation on Malaysian Mental Health During Movement Control Order/ Penilaian Tahap Kesihatan Mental Rakyat Malaysia Semasa Perintah Kawalan Pergerakan”, Sains Humanika, 14(2), pp. 59–68. doi: 10.11113/sh.v14n2.1879.