[1]
M. F. N. Amrullah, W. M. R. Wan Mohamad, and M. Md Yunus, “Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pengajaran Karangan UPSR oleh Guru Bahasa Melayu: Satu Kajian Kes”, SH, vol. 10, no. 3-2, Oct. 2018.