[1]
A. S. Rahmani, A. Mohd. Kosnin, and Z. Mohamad Ashari, “Cabaran Psikologi bagi Remaja yang Menghidap Diabetes Jenis 1”, SH, vol. 10, no. 3-2, Oct. 2018.