[1]
N. N. Mohd Noramin Chang and K. Daud, “Amalan Penyeliaan Klinikal Mempengaruhi Tahap Keberkesanan Pengajaran Guru Di Daerah Kuala Kangsar”, SH, vol. 10, no. 3-2, Oct. 2018.