[1]
A. A. Ngadiman and Z. Mohamad Ashari, “Sikap Terhadap Gajet Teknologi Dan Kesannya Kepada Sosio-Emosi Pelajar: Kajian Meta-Analisis”, SH, vol. 10, no. 3-2, Oct. 2018.