[1]
N. A. Abd Ghani and Z. Mohamad Ashari, “Satu Kajian Tentang Kawalan Diri, Gangguan Belajar-Masa Lapang dan Kesejahteraan Pelajar”, SH, vol. 10, no. 3-2, Oct. 2018.