[1]
M. Z. Mohd Nawi and A. Hashim, “The Level of Readiness of Islamic Education Teachers in Kelantan Islamic Foundation Secondary School Toward Multimedia Platform in Teaching / Tahap Kesediaan Guru Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Yayasan Islam Kelantan Terhadap Multimedia Dalam Pengajaran”, SH, vol. 13, no. 1, Dec. 2020.