[1]
M. H. Ramli, A. S. Rosman, and M. T. Ajmain@Jima’ain, “The Operation of the Halal Assurance System in the Broilers Farming Sector: A Preliminary Study/ Pengoperasian Sistem Pengurusan Jaminan Halal Di Sektor Penternakan Ayam Pedaging: Satu Kajian Awal”, SH, vol. 12, no. 3, Aug. 2020.